Dịch vụ của Uptrend

Xin chào quý khách hàng, rất vui vì quý khách đã ghé thăm website và quan tâm tới các dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách có nhu cầu trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ / hợp tác với chúng tôi, hiện nay có 2 cách như sau:

DỊCH VỤ D-SUPPORT
Gói tư vấn theo thời hạn

ĐĂNG KÝ NGAY

1.100.000đ/ tháng

Tổng 3.300.000 đ

Thời gian tư vấn: 3 tháng

Được add vào 4 group: D-care, D-signal, D-News, D-robot

Được sử dụng dịch vụ tư vấn và các robot giao dich trong 3 tháng

Được đào tạo quy trình đầu tư, kiến thức+ hỏi mua bán cp / tư vấn cơ cấu danh mục đầu tư

Được hỗ trợ cài đặt Amibroker và bộ code miễn phí dành cho khách hàng.

900.000đ/ tháng

Tổng 5.400.000 đ

Thời gian tư vấn: 6 tháng

Được add vào 4 group: D-care, D-signal, D-News, D-robot

Được sử dụng dịch vụ tư vấn và các robot giao dich trong 3 tháng

Được đào tạo quy trình đầu tư, kiến thức+ hỏi mua bán cp / tư vấn cơ cấu danh mục đầu tư

Được hỗ trợ cài đặt Amibroker và bộ code miễn phí dành cho khách hàng.

800.000.000đ/ tháng

Tổng 9.600.000 đ

Thời gian tư vấn: 12 tháng

Được add vào 4 group: D-care, D-signal, D-News, D-robot

Được sử dụng dịch vụ tư vấn và các robot giao dich trong 3 tháng

Được đào tạo quy trình đầu tư, kiến thức+ hỏi mua bán cp / tư vấn cơ cấu danh mục đầu tư

Được hỗ trợ cài đặt Amibroker và bộ code miễn phí dành cho khách hàng.

1$/tháng

Tổng 30.000.000 đ

Thời gian tư vấn: Trọn đời

Được add vào 4 group: D-care, D-signal, D-News, D-robot

Được sử dụng dịch vụ tư vấn và các robot giao dich trong 3 tháng

Được đào tạo quy trình đầu tư, kiến thức+ hỏi mua bán cp / tư vấn cơ cấu danh mục đầu tư

Được hỗ trợ cài đặt Amibroker và bộ code miễn phí dành cho khách hàng.