Buổi LIVESTREAM 2 – TỔ CHỨC NGÀY 26/9/2020

Buổi Livestream đề cập tới 4 vấn đề như sau: 

1. Nhận diện vùng đáy vùng đỉnh của thị trường và cổ phiếu
2. Học Nến – Mô hình nến trong 20 phút

3. Xác định được vùng đáy / vùng đỉnh rồi thì nên làm gì?

4. Có nên bắt đáy cổ phiếu hay không? Nếu bắt đáy thì làm như thế nào? 

 

Call Now