Cổ phiếu đang trend giảm, khi gặp các mẫu hình sau thì khả năng tăng giá lại là cao:

 

 

Khi cp đang tăng giá, khi gặp những mẫu hình nến sau, khả năng giảm giá là cao:

 

Chúng ta đã học một số mô hình báo đỉnh ở bài trước. Các mô hình ở bài trước cần nhiều phiên giao dịch làm mô hình mất rất nhiều thời gian mới hình thành mô hình. Thời gian có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Khi mô hình hoàn thành thì giá cũng đã giảm khá nhiều so với giá cao nhất ở đỉnh. Ở bài này chúng ta cũng học các mô hình báo đỉnh đảo chiều, nhưng đây là những mô hình nến, rất ngắn và rất nhanh. Chỉ trong vòng vài phiên giao dịch chúng ta đã hoàn thành mô hình báo đỉnh. Việc tận dụng mô hình này kèm với các công cụ khác cũng cho một hiệu ứng rất đáng tin cậy. Chúng ta cùng điểm qua một số mô hình nến báo đỉnh nhé!

1. Mô hình Abandoned Baby (độ tin cậy cao)

2. Mô hình Dark Cloud Cover (độ tin cậy cao)

3. Mô hình Evening Doji Star (độ tin cậy cao)

4. Mô hình Evening Star (độ tin cậy cao)

5. Mô hình Three inside down (độ tin cậy cao)

6. Mô hình Three outside down (độ tin cậy cao)

7. Mô hình Advance Block (độ tin cậy trung bình)

8. Mô hình Breakaway (độ tin cậy trung bình)

9. Mô hình Deliberation (độ tin cậy trung bình)

10. Mô hình Downside Tasuki Gap (độ tin cậy trung bình)

11. Mô hình Dragonfly Doji (độ tin cậy trung bình)

12. Mô hình Engulfing (độ tin cậy trung bình)

13. Mô hình Gravestone Doji (độ tin cậy trung bình)

14. Mô hình Hanging Man (độ tin cậy trung bình)

15. Mô hình Meeting Lines (độ tin cậy trung bình)

16. Mô hình Tri Star (độ tin cậy trung bình)

17. Mô hình Belt Hold (độ tin cậy yếu)

18. Mô hình Harami (độ tin cậy yếu)

19. Mô hình Harami Cross (độ tin cậy yếu)

20. Mô hình Shooting Star (độ tin cậy yếu)

21. Mô hình Tweezer Top (độ tin cậy yếu)

Các mô hình nến đảo chiều báo đáy

Các bài trước chúng ta học các mô hình báo đáy, bài học trước giới thiệu các mô hình báo đáy khá tin cậy, tuy nhiên để các mô hình báo đáy đó hình thành phải mất nhiều phiên giao dịch. Thông thường kéo dài từ 2 tuần trở lên đến vài tháng mới hoàn tất mô hình. Khi mô hình hoàn thành thì giá cũng đã đi xa một quảng so với giá thấp nhất. Với các mô hình nến thì nhanh hơn, có thể chỉ cần 2 đến 5 phiên giao dịch là có thể hoàn tất mô hình. Chính vì độ nhanh như thế nên mô hình nến có phần kém tin cậy hơn các mô hình nhiều ngày. Tuy nhiên với sự kết hợp nhiều công cụ lại thì chúng ta có thể xem xét đến các mô hình nến ngắn ngày này. Chúng ta chia các mô hình này ra thành 3 nhóm dựa trên độ tin cậy của mô hình: độ tin cậy cao, độ tin cậy trung bình và độ tin cậy thấp.

1. Mô hình Abandoned baby (độ tin cậy cao):

2. Mô hình Morning Star (độ tin cậy cao)

3. Mô hình Three Inside Up (độ tin cậy cao)

4. Mô hình Three Ouside Up (độ tin cậy cao)

5. Mô hình Three White Soldier (độ tin cậy cao)

6. Mô hình Breakaway (độ tin cậy trung bình)

7. Mô hình Doji Star (độ tin cậy trung bình)

8. Mô hình Dragon Fly Doji (độ tin cậy trung bình)

9. Mô hình Engulfing (độ tin cậy trung bình)

10. Mô hình Hammer (cây búa) (độ tin cậy trung bình)

11. Mô hình Ladder Bottom (độ tin cậy trung bình)

12. Mô hình Morning Star (độ tin cậy trung bình)

13. Mô hình Piercing Line (độ tin cậy trung bình)

14. Mô hình Three Stars In The South (Ba ngôi sao phương nam) (độ tin cậy trung bình)

15. Mô hình Tri Star (Ba ngôi sao Doji) (độ tin cậy trung bình)

16. Mô hình Belt Hold (độ tin cậy yếu)

17. Mô hình Gravestone Doji (độ tin cậy yếu)

18. Mô hình Inverted Hammer (độ tin cậy yếu)

19. Mô hình Tweezers Bottom (độ tin cậy yếu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now