Cách khai thác chỉ số sức mạnh giá RS

Cổ phiếu dẫn đầu không hẳn là một cổ phiếu có thương hiệu nổi tiếng hoặc là công ty vốn hoá lớn nhất mà đó là cổ phiếu của DN có nền tảng cơ bản đang tăng trưởng tốt với giá cổ phiếu tăng vượt bật so với các đối thủ trong ngành cũng như cả thị trường.

Để xác định một cổ phiếu ntn là có nền tảng cơ bản tốt, ntn là đang tăng trưởng với chất lượng vượt trội sẽ cần thời gian để lý giải. Tuy nhiên dưới góc độ giá cổ phiếu, chúng ta có thể xác định cổ phiếu mạnh khi có giá dao động tích cực hơn phần lớn cổ phiếu còn lại đang niêm yết trên thị trường.

Trong cuốn sách How to make money in stock. Willam O’neil có đưa ra chỉ số RS (Yếu tố L trong mô hình CANSLIM), cụ thể: “The proprietary RS Rating measures the price performance of a given stock against the rest of the market for the past 52 weeks. Every stock in the market is assigned a rating from 1 to 99, with 99 being best. An RS Rating of 99 means that the stock has outperformed 99% of all other companies in terms of price performance. A RS of 50 means that half of all other stocks have done better and half have done worse.”

Tạm dịch: RS sẽ đo kết quả giao dịch của cổ phiếu so với toàn bộ thị trường trong 52 tuần. Mỗi cp sẽ có giá trị từ 1 đến 99 với 99 là tốt nhất. Khi một cổ phiếu có RS = 99 nghĩa là cổ phiếu đó có giá tăng trưởng tốt hơn 99% cp trên thị trường. Khi cổ phiếu có giá trị RS = 50 nghĩa là cổ phiếu đó nằm ở mức trung bình.
Như vậy, khi cổ phiếu đang có giá trị RS càng cao, thì performance của cp đó so với toàn bộ thị trường càng tốt. Tuy nhiên, khi cổ phiếu đang có RS cao, không có gì có thể chứng minh là RS sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tương lai nhưng Theo tôi, khi cổ phiếu có RS cao, là điều kiện cần để ta sở hữu được cổ phiếu có biến động tốt nhất sắp tới.
Vậy chiến lược đầu tư của chúng ta:

  • FA: Lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản an toàn, lợi nhuận đang trong thời kỳ tăng trưởng. Đây là điều kiện cần và tiên quyết.
  • TA: Cổ phiếu phải có RS ở mức >70 đồng thời đang tạo mô hình tăng giá mạnh mẽ.

    Video sau tôi sẽ chia sẻ cách khai thác chỉ số RS của William O’neil đề cập.