Phân tích ngành đầu tư công

Báo cáo tham khảo từ nhiều nguồn.
Năm 2023 dự kiến là một năm bùng nổ của đầu tư công để làm động lực tăng trưởng trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, giải quyết những khó khăn mà nền kinh tế đang gặp phải

Group đồng hành cùng nhà đầu tư về THỊ TRƯỜNG & chia sẻ KIẾN THỨC.

https://t.me/uptrendvietnam