Quy luật 4 mùa của Jim Rohn, áp dụng cả trong đầu tư

Một quy luật của cuộc sống, mọi thứ đều có chu kỳ xuân hạ thu đông. Sai lầm của rất nhiều người là nghĩ mùa xuân sẽ luôn kéo dài mãi. Doanh nghiệp sẽ luôn trường tồn. Điều này rất khó xảy ra, đặc biệt với đất nước còn nặng tính chu kỳ/ nhiệm kỳ/ chính sách hành chính như mình.

Một video không nói tới chứng khoán nhưng xem xong lại thấy học hỏi được nhiều điều. Hãy áp dụng thật tốt quy luật 4 mùa trong chứng khoán nhé.