TƯ DUY HỆ THỐNG CHUẨN TRONG TRADING

Đây là 1 video nhất định bạn phải xem để có thể giao dịch, trading tốt. Nó giúp bạn có tư duy rõ ràng trong việc lựa chọn phương pháp. Mặc dù nó nói chủ yếu về thị trường Forex nhưng bạn có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản để giúp con đường trading của bạn hiệu quả, bớt rủi ro và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Bằng trải nghiệm thực tế của mình, tôi thấy những điều chia sẻ trong video hoàn toàn chính xác. Hãy xem và chiêm nghiệm nó.