Phân tích điểm mua điểm bán GEX tháng 8-9/2020

Vì nhiều anh chị hỏi về deal này nên Duy sẽ phân tích ở đây các điểm mua của Duy trong tháng 8-9/2020 đối với cổ phiếu GEX.

4 điểm mua trong tháng 8-9/2020 của GEX như sau : (Bỏ qua đoạn tăng giá đầu tiên không bàn tới nữa)

Điểm mua số 1: Sau khi cổ phiếu rơi, volume nhỏ, về sát hỗ trợ cứng, vol cạn dần và bật lên. Mua.

Điểm mua số 2: Xác nhận điểm mua số 1 đúng, mua thêm.

Sau khi giá vươn lên đỉnh cũ, bắt đầu mường tượng kịch bản mô hình biến động hẹp dần, VCP. Vẽ mường tượng ra trước.


Điểm mua số 3 :

Cú vòng tiếp theo của đường giá về gần hỗ trợ. Và đặt lệnh điều kiện khi vượt 21.8 thì mua.


Điểm mua số 4: giá tích lũy sau khi vượt kháng cự, gây khó chịu cho người cầm cổ phiếu. Cây nến điểm mua số 4 test xuống 22 và bật lên khối lượng tốt, xác nhận hỗ trợ đã test xong.

Các lý do mua của cổ phiếu GEX:

Lý do 1: Quý có tăng trưởng

Lý do 2: Đồ thị tuần của GEX đảo sang xu hướng mới mạnh mẽ.

 


Lý do 3: Cổ đông lớn liên tục mua vào, gấp 3 lần số lượng đang nắm giữ.