TỪ HOẢNG – Mãnh tướng tuyệt đối trung thành, tuân thủ.

Từ Hoảng tuyệt đối tuân thủ kỷ luật mà Nguỵ Vương Tào Tháo đề ra. Quyết liệt thực hiện chiến lược THỦ khi THỜI CƠ CHƯA CHO PHÉP. Chờ đợi cơ hội chín muồi để phản công, giành thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now