Tư Mã Ý – Nhẫn nhịn

Tư mã ý chịu sự đè nén áp bức của nhà Tào Ngụy. Nhẫn nhịn chờ đến ngày thành công. Quyết buông lợi nhỏ, để hướng tới những lợi ích lâu dài và bền vững hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now