“HỆ THỐNG PHANH” trong đầu tư

Hôm nay là một câu chuyện thú vị mà tôi học được trên internet

Câu chuyện như sau:

Đây là phanh của XE ĐẠP

 

Đây là hệ thống phanh của XE MÁY

 

Còn đây là hệ thống phanh của OTO

Có thể thấy rằng, dù chạy chậm như xe đạp, nó cũng phải có PHANH. 

Xe càng chạy tốc độ cao, thì hệ thống phanh của bạn CÀNG PHẢI TRANG BỊ TỐT, để đảm bảo SỰ AN TOÀN.

Trong cuộc sống cũng thế, ở vị trí càng cao, bạn càng phải biết KIỀM CHẾ CẢM XÚC.

Trong trading cũng vậy, dù bạn có giao dịch số vốn nhỏ hay lớn, thì bạn vẫn phải có hệ thống phòng ngừa rủi ro. Số vốn bạn quản lý càng lớn, hệ thống quản trị rủi ro càng phải mạnh, càng phải chặt chẽ, để đảm bảo sự an toàn.

Trước khi nghĩ tới chạy NHANH, hãy nghĩ tới sự AN TOÀN trước. Đừng đi xe không phanh. !